شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

ادمک

+ ديروز روز بدي بود پريروز خيلي بدتر بود امروز روز قشنگيست فردا روز بهتريست مي گويند قرار است يکي از همين روزها بيايي .. مي ترسم بيشتر از وفاداريم به امدنت به خودم خيانت کرده باشم . خيابان ها دروغ مي گويند مردم هم .. گول شلوغي ها را نخور اين خيابان , مثل من و تو تک و تنها زيـــــــاد دارد ..
شايد اين جمعه بيايد............................شايد ...
ادمک
:(
:-/
mp3 player شوکر
ادمک
رتبه 0
0 برگزیده
80 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top